In bijna alle regionale dagbladen stond de afgelopen dit artikel over de lobby  Zorgeloos met diabetes naar school.